FANDOM


ForestBanner.png
ขณะนี้ ถึงแม้ว่าจะยังมีผู้ดูแลที่ระบุคนแน่ชัด แต่ก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไรเพิ่ม หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่แอดมินของ กลุ่ม Terraria [TH] หรือเพิ่มข้อมูลและรูปแบบพื้นฐานเอง หากไม่ตรงตามรูปแบบของ Gamepedia Wiki หน้าที่ท่านเพิ่มอาจจะถูกลบได้

ยินดีต้อนรับสู่ Thai Terraria Wiki!

นี่คือ Wiki สำหรับผู้เล่น Terraria ในประเทศไทย แหล่งข้อมูลที่ผู้เล่นทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อกันเอง! ขณะนี้พวกเรามีข้อมูลอยู่ 490 หน้า (49 บทความ) จากผู้เล่น

เปิดตัวใหม่อีกครั้ง - 1 พฤศจิกายน 2557

Wiki นี้เคยเป็น Wiki ว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรมาก่อน จนมาถึงตอนนี้ Wiki ก็ได้เริ่มต้นสร้างใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้เล่น Terraria ในประเทศไทยทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่มีความรู้ สามารถช่วยสร้าง Wiki ได้โดยการสร้างหน้า เพิ่มเติมข้อมูลไป จัดสรรให้สวยงาม

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Wiki นี้สามารถติดต่อได้ทาง เพจ Terraria in Thailand, กลุ่ม Terraria [TH] เพื่อร่วมเป็นทีมงานในการฟื้นฟู Terraria Wiki ครั้งนี้ด้วยกัน!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki